Activiteiten

Home » Activiteiten

De stichting biedt activiteiten aan die de cliënten stimuleren om buiten eigen omgeving bezig te zijn, waardoor ze regelmatig in contact komen met anderen. De activiteiten hebben als doel om een prettig en nuttige omgeving te waarborgen, waar de cliënten zich kunnen ontwikkelen.

Om het doel te behalen zijn de activiteiten gebaseerd op socialiteit, laagdrempelige educatie en heeft een informeel karakter. Bij de educatieve activiteiten maken de cliënten kennis met vaardigheden die later voorgezet kunnen worden.

Alle aangeboden activiteiten worden begeleid door vrijwilligers.

Deze bestaan uit:

  • Professionals
  • Cliënten die gegroeid zijn, dat ze hun eigen talenten voor anderen in willen zetten.

De stichting streeft naar zo veel mogelijk persoonlijk contact met cliënten. Dit schept mogelijkheden zoals gepaste ondersteuning voor cliënten die verder willen met ontwikkelen. Hiermee is de stichting een kweekvijver voor verschillende organisatie die specifieke ondersteuning bieden.

Het netwerk van de stichting is breed, deze reikt kleine en grote organisaties waarvoor kortere of langere tijd samenwerkingsverbanden mee worden aangegaan.

De samenwerking bestaat o.a. uit:

  • Het uitwisselen van kennis.
  • Onderlinge door verwijzing van cliënten.
  • Faciliteren van middelen.

Gezamenlijke uitvoering van projecten

Op het moment biedt de stichting de activiteiten aan in het buurthuis Holendrecht te Amsterdam Zuidoost.

 Stichting Kracht en Pracht bereikt circa 200 personen per jaar.

Bekijk hieronder onze activiteiten